کلینیک تخصصی حیوانات خاص و پرندگان بیمارستان دامپزشکی ایرانیان

 

 

یکی دیگر از زیر مجموعه های بخش داخلی کلینیک تخصصی حیوانات خاص و پرندگان زینتی می باشد

که در راستای تحقق اهداف بیمارستان تخصصی تاسیس شده  است که شامل بخش مراقبت های ویژه پرندگان ،بستری پرندگان که در شرایط خاص  و در محیطی بسیار آرام قرار دارد.همچنین دامپزشکان متخصص این بیمارستان مطالعات متمرکزی در زمینه بیماری های این گونه از حیوانات دارند و مقالات داخلی و خارجی متعددی نیز در کارنامه ایشان موجود می باشد.

کلینیک تخصصی حیوانات خاص و پرندگان بیمارستان دامپزشکی ایرانیان،اگزوتیککلینیک تخصصی حیوانات خاص و پرندگان بیمارستان دامپزشکی ایرانیان،اگزوتیککلینیک تخصصی حیوانات خاص و پرندگان بیمارستان دامپزشکی ایرانیان،اگزوتیک

قیل از مراجعه به بیمارستان حتما از حضور دامپزشکانی که در زمینه پرندگان و حیوانات خاص مهارت دارند از طریق تماس با پذیرش کسب اطلاع نمایید

کلینیک تخصصی حیوانات خاص و پرندگان بیمارستان دامپزشکی ایرانیان،اگزوتیککلینیک تخصصی حیوانات خاص و پرندگان بیمارستان دامپزشکی ایرانیان،اگزوتیک

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید