معاینه تخصصی چشم حیوانات

 با توجه به اهمیت معاینات دوره ای و لزوم  تشخیص زود هنگام  بیماری ها  معاینه ادواری چشم جهت کنترل بیماری های چشم حیوانات خانگی توصیه شده که سبب کاهش میزان نابینایی وابسته به سن و کنترل بیماری های چشم در حیوانات خانگی می شود.دراین فیلم شما با پاره از اقدامات ضروری و بخشی از علایم بیماری ها آشنا می شوید.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماهر تلفن بیمارستان تماص حاصل فرمایید      

افزودن دیدگاه جدید